Wat is fijnstof PM1, PM 2.5 en PM 10

Fijnstof PM 1.0 Ultrafijne deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 1 micrometer. Ultrafijn stof is de schadelijkste variant van fijnstof omdat de deeltjes direct via de longen doordringen tot de bloedbaan en zich zo verspreiden tot de organen.
Fijnstof PM 2.5 Verzamelnaam voor alle (stof) deeltjes in de lucht, kleiner dan 2,5 micrometer  
Fijnstof PM10 Verzamelnaam voor alle (stof) deeltjes in de lucht, kleiner dan 10 micrometer  
Bronnen: Wegverkeer, verbrandingsprocessen, veehouderij en natuurlijke bronnen Wegverkeer, verbrandingsprocessen en natuurlijke bronnen
Effecten: Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduur verkorting van 9 maanden Chronische blootstelling aan de huidige niveaus van fijn stof leidt tot een gemiddelde levensduur verkorting van 9 maanden